UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2005. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
34. mr Branko Jovanović PMF, Departman za geografiju Društvena geografija Osnovni pravci i mogućnosti održivog razvoja turizma u zaštićenim područjima kontinentalnog dijela Crne Gore
29. decembar 2005. - 29. januar 2006.
33. mr Duško Šnjegota Poljoprivredni fakultet
Upravljačko računovodstvo u funkciji razvoja poljoprivrednih preduzeća
27. decembar 2005. - 27. januar 2006.
32. mr Branislav Radnović ACIMSI Menadžment,
marketing
Uticaj dizajna Web sajta političke stranke u marketing komunikaciji sa potencijalnim biračima
26. decembar 2005. - 26. januar 2006.
31. mr Biljana Zvezdin Medicinski fakultet Medicina, pulmologija Klinički značaj antiinflamatorne terapije rinitisa na tok i prognozu alergijske bronhijalne astme
15. decembar 2005. - 15. januar 2006.
30. mr Nikola Ćurić Medicinski fakultet
Patofiziološki aspekti metabolizma kosti u hipertireoidizmu
12. decembar 2005. - 12. januar 2006.
29. mr Nikola Janković Poljoprivredni fakultet
Modeli za predviđanje razvoja poljoprivrede Srbije
30. novembar -
 30. decembar 2005.
28. mr Veljko Vukoje Poljoprivredni fakultet
Obračun troškova u poljoprivrednim preduzećima ABC metodom
30. novembar -
 30. decembar 2005.
27. mr Sanja Pantelić Miralem Poljoprivredni fakultet
Uticaj mulja iz melioracionih kanala na životnu sredinu
30. novembar -
 30. decembar 2005.
26. mr Biljana Daničić Madicinski fakultet Medicina, anestezija Prediktivni faktori postoperativnog bola nakon laparoskopske i otvorene holecistektomije
29. novembar -
 29. decembar 2005.
25. mr Dragana Milenković Ekonomski fakultet
Uključivanje zemalja centralne i jugoistočne Evrope u svetske trgovinske tokove
23. novembar -
 23. decembar 2005.
24. mr Rade Popović Ekonomski fakultet Agroekonomija, Ekonomika i organizacija poljoprivrednih gazdinstava Profitabilnost proizvodnje kravljeg mleka u Vojvodini
23. novembar -
 23. decembar 2005.
23. mr Biljana Panjković Prirodno-matematički fakultet biologija, ekologija biljaka Akvatična i semiakvatična vegetacija apatinskog i monoštorskog rita
22. novembar -
 22. decembar 2005.
22. mr Tamara Galonja-Coghill Prirodno-matematički fakultet biologija, elektromagnetobiologija Celularni  efekti elektromagnetskih polja ekstremno niskih frekvencija
17. novembar -
 17. decembar 2005.
21. mr Branka M. Pilić Tehnološki fakultet tehnologija sintetskih polimera Perkolacioni procesi pri polimerizaciji olefina pomoću jedinjenja prelaznih metala
2. novembar -
 13. novembar 2005.
20. mr Laslo Šereš Ekonomski fakultet menadžment, informacione tehnologije Sistem poslovne inteligencije u strategijskom upravljanju
28. oktobar -
 28. novembar 2005.
19. mr Nikola Uzelac Ekonomski fakultet
Marketing menadžeri - izvorišna tačka razvoja marketinga kao naučne discipline
28. oktobar -
 28. novembar 2005.
18. mr Zorica Sagić Ekonomski fakultet
Upravljanje inovacijama kao strategijski faktor  razvoja preduzeća
28. oktobar -
 28. novembar 2005.
17. mr Milan Grujičić Prirodno-matematički fakultet,
Departman za biologiju i ekologiju
biologija, metodika nastave biologije Uticaj savremenih didaktičkih medija na efikasnost nastave biologije
27. oktobar -
 26. novembar 2005.
16. Mr Janja
Kuzevski
Poljoprivredni fakultet poljoprivreda Fenotipska varijabilnost genotipova šećerne repe inokulisanih sa Azotobacter chroococcum
21. oktobar -
 21. novembar 2005.
15. Aleksandra Dickov Medicinski fakultet medicina, psihijatrija Psihijatrijske posledice nakon saobraćajne nesreće - forenzički aspekti
10. oktobar -
 10. novembar 2005.
14. Mr Saša Veličković Fakultet fizičke kulture
Definisanje kinematičkog modela tehničkog izvođenja najsloženijih gimnastičkih vežbi
6. oktobar -
 7. novembar 2005.
13. Aleksandar Rašković Medicinski fakultet medicina, farmakologija Uticaj steviozida na glikemiju i interakcija sa solima žučnih kiselina
6. oktobar -
 7. novembar 2005.
12. Mr Vladislav Zekić Poljoprivredni fakultet poljoprivreda, energija, žetveni ostaci Ocena ekonomske opravdanosti energetske upotrebe biomase
5. oktobar -
 4. novembar 2005.
10. Mr Milanka Drinić Poljoprivredni fakultet - Efekat dužine isključenja vitamina i mikroelemenata iz  hrane pilića u tovu na proizvodne parametre i sadržaj u organizmu
23. septembar -
 24. oktobar 2005.
9. Mr Dragan Stojićević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin termoenergetika, solarna energetika Razvoj ravnih toplotnih prijemnika sunčeve energije sa aspekta povećanja energetske efikasnosti
8. septembar -
 7. oktobar 2005.
8. Olivera Ciraj-Bjelac UNS - ACIMSI - Medicinska fizika medicinska fizika - zaštita od zračenja Procena izloženosti i mogućnoti za smanjenje pacijentnih doza u dijagnostičkoj radiologiji 26. avgust - 25. septembar 2005.
7. Vineta Vuksanović
Medicinski fakultet medicina - mikrobiologija
Bakterijska vaginoza kao faktor rizika u trudnoći 26. jul - 26. avgust 2005.
6. Matilda Đolai
Medicinski fakultet
medicina - histologija, patologija
Predlog bodovnog sistema u dijagnostici glutenske enteropatije 26. jul - 26. avgust 2005.
5. Dragan Žikić Poljoprivredni fakultet - Ocena estrogene aktivnosti genisteina u cilju formiranja bioanalitičkog modela za detekciju jedinjenja sličnih estrogenu 14. jul - 13. avgust 2005.
4. Snežana Radulović
PMF, Departman za biologiju i ekologiju Biologija;
Ekologija biljaka
Ekologija i distribucija akvaticnih fitocenoza Carske bare u GIS tematskom modelu
5. jul  - 4. avgust 2005.
3. Miroslav Smajić Fakultet fizičke kulture - Relacije morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti sa specifičnom preciznošću fudbalera uzrasta 10 – 12 godina
22. jun  - 21. jul 2005.
2. Patrik Drid Fakultet fizičke kulture
- Uticaj specifičnih motoričkih vežbi na efikasnost motornog učenja elementarnih džudo tehnika
22. jun  - 21. jul 2005.
1. Ivo Karaman PMF, Departman za biologiju i ekologiju Taksonomija Taksonomska i zoogeografska analiza faune sironida (Opiliones, Cyphophthalmi) Balkanskog poluostrva
13. jun  - 12. jul 2005.

Backup 2005