FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
WWW: http://www.fsfvns.rs E-mail: fsfv@uns.ac.rs
Zgrada Fakulteta fizicke kulture Dekan:
    Prof. dr Dejan Madić
Adresa:
    FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
    Lovćenska 16
    21000 Novi Sad
    Srbija
Telefon:
     021 450 188
Fax:
     021 450 199
U ranim 70-tim postojala je velika potreba za obukom visokokvalifikovanih nastavnika fizičkog obrazovanja za nastavu u srednjim školama. Stoga je 22. aprila 1974. godine osnovan Fakultet fizičke kulture. Utvrđene delatnosti Fakulteta bile su da obrazuje nastavnike fizičkog vaspitanja za rad u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, da obrazuje stručnjake za rad u sportskim organizacijama i stručnjake za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Pored toga, delatnost Fakulteta obuhvata stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Savet Univerziteta u Novom Sadu na svojoj sednici 11. septembra 2006. godine doneo je odluku da Fakultet fizičke kulture promeni naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.


OSNOVNI PODACI I BROJKE  
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2013/14)
1700
  Osnovne akademske studije
1569
  Master akademske studije
100
  Doktorske akademske studije
31

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2013/14)
6
  Osnovne strukovne studije
2
  Osnovne akademske studije
2
  Master akademske studije
1
  Doktorske akademske studije
1

Ukupno zaposlenih
(2013/14)
93
Nastavnici i saradnici - ukupno
47
NASTAVNICI
34
  redovni profesor
13
  vanredni profesor
12
  docent
8
  predavač strukovnih studija
1
SARADNICI
13
  saradnik u nastavi
4
  asistent
9
Nenastavno osoblje - ukupno
46
   
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje multidisciplinarni časopis „Exercise and Quality of Life“.