FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
WWW: http://www.fsfvns.rs E-mail: fsfv@uns.ac.rs
Zgrada Fakulteta fizicke kulture Dekan:
    Prof. dr Dejan Madić
Adresa:
    FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
    Lovćenska 16
    21000 Novi Sad
    Srbija
Telefon:
     021 450 188
Fax:
     021 450 199
U ranim 70-tim postojala je velika potreba za obukom visokokvalifikovanih nastavnika fizičkog obrazovanja za nastavu u srednjim školama. Stoga je 22. aprila 1974. godine osnovan Fakultet fizičke kulture. Utvrđene delatnosti Fakulteta bile su da obrazuje nastavnike fizičkog vaspitanja za rad u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, da obrazuje stručnjake za rad u sportskim organizacijama i stručnjake za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Pored toga, delatnost Fakulteta obuhvata stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Savet Univerziteta u Novom Sadu na svojoj sednici 11. septembra 2006. godine doneo je odluku da Fakultet fizičke kulture promeni naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

U školskoj 2011/2012. godini na Fakultetu studira ukupno 1711 studenata na dva nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se u okviru 20 katedri:
¬ Katedre za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja;
¬ Katedre za antropomotoriku;
¬ Katedre za gimnastiku;
¬ Katedre za fudbal;
¬ Katedre za košarku;
¬ Katedre za rukomet;
¬ Katedre za odbojku;
¬ Katedre za borilačke sportove;
¬ Katedre za atletiku;
¬ Katedre za plivanje;
¬ Katedre za rekreaciju;
¬ Katedre za istoriju i teoriju fizičke kulture;
¬ Katedre za aktivnosti u prirodi;
¬ Katedre za društveno-humanističke nauke;
¬ Katedre za biomedicinske nauke;
¬ Katedre za sportski menadžment;
¬ Katedre za biomehaniku;
¬ Katedre za metodologiju istraživanja;
¬ Katedre za korektivnu gimnastiku;
¬ Katedre za teoriju i metodiku sportskog treninga.

OSNOVNI PODACI I BROJKE  
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2011/12)
1711
  Osnovne akademske studije
1629
  Master akademske studije
61
  Doktorske akademske studije
21

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2011/12)
7
  Osnovne strukovne studije
3
  Osnovne akademske studije
2
  Master akademske studije
1
  Doktorske akademske studije
1

Ukupno zaposlenih
(2011/12)
87
Nastavnici i saradnici - ukupno
42
NASTAVNICI
31
  redovni profesor
12
  vanredni profesor
7
  docent
9
  viši predavač
1
  predavač strukovnih studija
2
SARADNICI
11
  saradnik u nastavi
2
  asistent
9
Nenastavno osoblje - ukupno
45
   
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje multidisciplinarni časopis „Exercise and Quality of Life“.