FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
WWW: http://www.ftn.uns.ac.rs  E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Dekan:
     Prof. dr Rade Doroslovački
Adresa:
     FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
     Trg Dositeja Obradovića 6
     21000 Novi Sad
     Srbija
Telefon: 
      021 485 2055
      021 450 810
Fax:
      021 458 133
Fakultet tehničkih nauka je osnovan 1960. godine kao Mašinski fakultet u Novom Sadu, da bi uskoro postao sastavni deo Univerziteta u Novom Sadu. Nakon otvaranja odseka za elektrotehniku i građevinarstvo, Fakultet 1974. godine prerasta u Fakultet tehničkih nauka. Od te godine do danas, pored postojećih odseka otvoreni su i sledeći: saobraćaj u 1979. godini, arhitektura u 1996. godini, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo zaštite životne sredine i grafičko inženjerstvo i dizajn u 1999. godini i mehatronika u 2002. godini.

Fakultet tehničkih nauka jedini je fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koji je u svom poslovanju uveo sistem kvaliteta po međunarodnnjim standardima ISO 9001:2000. Pored toga, prema broju studenata na sva tri novoa studija, on je danas ujedno i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.
U školskoj 2011/2012. godini na Fakultetu studira ukupno 10539 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na 13 departmana:
¬ Departmanu za arhitekturu,
¬ Departmanu za elektroniku, energetiku i telekomunikacije,
¬ Departmanu za energetiku i procesnu tehniku,
¬ Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn,
¬ Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment,
¬ Departmanu za građevinarstvo,
¬ Departmanu za mehanizaciju i konstruktivno mašinstvo,
¬ Departmanu za opšte discipline u tehnici,
¬ Departmanu za proizvodno mašinstvo,
¬ Departmanu za računarstvo i automatiku,
¬ Departmanu za saobraćaj,
¬ Departmanu za tehničku mehaniku,
¬ Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine.
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2011/12)
9928
  Osnovne studije
9151
  Master akademske studije
1008
  Specijalističke strukovne studije
49
  Doktorske akademske studije
331

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2011/12)
61
  Osnovne strukovne studije
2
  Osnovne akademske studije
19
  Master akademske studije
24
  Specijlističke strukovne studije
4
  Doktorske akademske studije
12

Ukupno zaposlenih
(2011/12)
1087
Nastavnici, saradnici i istraživači - ukupno
838
NASTAVNICI
377
  redovni profesor
145
  vanredni profesor
87
  docent
130
  viši predavač
1
  predavač
9
  predavač strukovnih studija
5
SARADNICI
364
  saradnik u nastav
50
  asistent
249
  stručni saradnik
65
ISTRAŽIVAČI
97
  naučni saradnik
2
  viši naučni saradnik
5
  naučni savetnik
10
  istraživač saradnik
23
  istraživač pripravnik
57
Nenastavno osoblje - ukupno
249
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje 7 časopisa:
¬ „Journal for Technology of Plasticity“ iz oblasti mašinstva,
¬ „Computer Science and Information“ iz oblasti računarstva i automatike,
¬ "Journal of Mechanical Engineering Design" iz oblasti mašinstva,
¬ "International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)" iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta,
¬ "Journal of Graphic Engineering and Design" iz oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna,
¬ "Journal of Production Engineering" iz oblasti proizvodnog mašinstva i
¬ "Machine Design".