FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
WWW: http://www.ftn.uns.ac.rs  E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Dekan:
     Prof. dr Rade Doroslovački
Adresa:
     FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
     Trg Dositeja Obradovića 6
     21000 Novi Sad
     Srbija
Telefon: 
      021 485 2055
      021 450 810
Fax:
      021 458 133
Fakultet tehničkih nauka je osnovan 1960. godine kao Mašinski fakultet u Novom Sadu, da bi uskoro postao sastavni deo Univerziteta u Novom Sadu. Nakon otvaranja odseka za elektrotehniku i građevinarstvo, Fakultet 1974. godine prerasta u Fakultet tehničkih nauka. Od te godine do danas, pored postojećih odseka otvoreni su i sledeći: saobraćaj u 1979. godini, arhitektura u 1996. godini, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo zaštite životne sredine i grafičko inženjerstvo i dizajn u 1999. godini i mehatronika u 2002. godini.

Fakultet tehničkih nauka jedini je fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koji je u svom poslovanju uveo sistem kvaliteta po međunarodnnjim standardima ISO 9001:2000. Pored toga, prema broju studenata na sva tri novoa studija, on je danas ujedno i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2013/14)
11530
  Osnovne studije
10190
  Master akademske studije
979
  Specijalističke studije
73
  Doktorske akademske studije
288

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2013/14)
74
  Osnovne strukovne studije
3
  Osnovne akademske studije
24
  Master akademske studije
25
  Specijlističke studije
7
  Doktorske akademske studije
15

Ukupno zaposlenih
(2013/14)
1210
Nastavnici, saradnici i istraživači - ukupno
985
NASTAVNICI
478
  redovni profesor
143
  vanredni profesor
102
  docent
190
  viši predavač
1
  predavač
5

profesor strukovnih studija
4
  predavač strukovnih studija 20

nastavnik stranog jezika
2

viši nastavnik stranog jezika
2

profesor emeritus
9
SARADNICI
354
  saradnik u nastavi
41
  asistent
255
  stručni saradnik
58
ISTRAŽIVAČI
126
  naučni saradnik
2
  viši naučni saradnik
5
  naučni savetnik
8
  istraživač saradnik
59
  istraživač pripravnik 52
Nenastavno osoblje - ukupno
252
FAKULTETSKI ČASOPISI

Fakultet izdaje 10 časopisa:
- „Journal for Technology of Plasticity“ iz oblasti mašinstva,
- „Computer Science and Information“ iz oblasti računarstva i automatike,
- "Journal of Mechanical Engineering Design" iz oblasti mašinstva,
- "International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)" iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta,
- "Journal of Graphic Engineering and Design" iz oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna,
- "Journal of Production Engineering" iz oblasti proizvodnog mašinstva,
- "Machine Design",
- "Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka",
- "Kompakt magazin",
- "Tranzit - Journal of Architecture in Transition".