PEDAGOŠKI FAKULTET, Sombor
WWW: http://www.pef.uns.ac.rs  E-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs 
TTF Building
Dekan: 
     Prof. dr Aleksandar Petojević
Adresa:
     PEDAGOŠKI FAKULTET
     Podgorička 4
     25000 Sombor
     Srbija
Telefon:
      025 460 595
 Fax:
      025 26 461
Preteča visokog školstva u Srbiji nalazi se upravo u Somboru, gradu u kojem je u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji 1778. godine osnovana najstarija srpska škola za stručno osposobljavanje učitelja na srpskom jeziku “Norma”. Nekoliko decenija kasnije, 1812. godine u u gradu Sentandreji u današnjoj Mađarskoj osnovana je prvu srpsku učiteljsku školu “Kraljevski pedagogijum” koja je 1816. preseljena u Sombor. Ova Škola postojala je do 1973. kada je prerasla u Pedagošku akademiju na čijim osnovama je 1993. osnovan Učiteljski fakultet. Odlukom Saveta Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine Fakultet je transformisan u Pedagoški fakultet, a na temeljima njegovog Odeljenja u Subotici Univerzitet u Novom Sadu osniva najmlađi fakultet u njegovom sastavu – Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

U školskoj 2011/2012. godini na Fakultetu studira ukupno 888 studenata na prvom i drugom nivou studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na pet katedri:
¬ Društvene nauke,
¬ Informatika i mediji,
¬ Jezik i književnost,
¬ Prirodno-matematička katedra i
¬ Stručno-umetnička katedra.


OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2011/12)
888
  Osnovne akademske studije
813
  Master akademske studije
75

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2011/12)
7
  Osnovne akademske studije
4
  Master akademske studije
3

Ukupno zaposlenih
(2011/12)
134
Nastavnici i saradnici - ukupno
86
NASTAVNICI
40
  redovni profesor
10
  vanredni profesor
6
  docent
20
  predavač
4
SARADNICI
46
  saradnik u nastavi
5
  asistent
30
  stručni saradnik
11
Nenastavno osoblje - ukupno
48
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje časopis „Norma“ iz oblasti pedagoške teorije i prakse.