TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN"
Zrenjanin
WWW: http://www.tfzr.uns.ac.rs  E-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Dekan:
     Prof. dr Milan Pavlović
Adresa:
     TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN"
     Đure Đakovića bb
     23000 Zrenjanin
     Srbija
Telefon:
     023 550 515
Fax:
     023 550 520
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu osnovan je 1974. godine kao Pedagoški tehnički fakultet obezbeđujući obrazovanje iz oblasti politehnike. Od 1979. do 1986. godine, fakultet je proširio svoju aktivnost uvođenjem nastave informatike, osnova tehničkog inženjerstva i proizvodnje, transporta i metalurgije. Pedagoško tehnički fakultet se 1986. godine udružuje sa Višom tehničkom školom pod nazivom Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. U okviru novoosnovanog Fakulteta formirani su: Institut za politehniku, Institut za mašinstvo i Tehnološki odsek. Iz tadašnje organizacione strukture Fakulteta 1990. godine izdvaja se Viša tehnička škola u Zrenjaninu, a Institut za politehniku sa delom Instituta za mašinstvo od tada čine Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin".

U školskoj 2011/2012. godini na Fakultetu studira ukupno 2003 studenata na dva nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na šest katedri:
¬ Katedre za metodike nauka i tehnologije u obrazovanju;
¬ Katedre za informatiku i računarske nauke;
¬ Katedre za mašinsko inženjerstvo;
¬ Katedre za opšte i tehničke nauke;
¬ Katedre za osnovne i primenjene discipline i
¬ Katedre za menadžment.
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2011/12)
2885
  Osnovne akademske studije
1796
  Master akademske studije
207

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2011/12)
12
  Osnovne akademske studije
5
  Master akademske studije
7

Ukupno zaposlenih
(2011/12)
96
Nastavnici, saradnici i istraživači - ukupno
79
NASTAVNICI
54
  redovni profesor
17
  vanredni profesor
12
  docent
23
  viši predavač
1
  predavač
1
SARADNICI
21
  saradnik u nastavi
4
  asistent
17
ISTRAŽIVAČI
4
  istraživač pripravnik
4
Nenastavno osoblje - ukupno
17
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje 3 časopisa:
¬ „ITRO a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences“ iz oblasti informacionih tehnologija u razvoju obrazovanja;
¬ „E-Society Journal Research and Application“ iz oblasti informacionih tehnologija i
¬ „Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)“ iz oblasti inženjerskog menadžmenta.