TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN"
Zrenjanin
WWW: http://www.tfzr.uns.ac.rs  E-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Dekan:
     Prof. dr Milan Pavlović
Adresa:
     TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN"
     Đure Đakovića bb
     23000 Zrenjanin
     Srbija
Telefon:
     023 550 515
Fax:
     023 550 520
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu osnovan je 1974. godine kao Pedagoški tehnički fakultet obezbeđujući obrazovanje iz oblasti politehnike. Od 1979. do 1986. godine, fakultet je proširio svoju aktivnost uvođenjem nastave informatike, osnova tehničkog inženjerstva i proizvodnje, transporta i metalurgije. Pedagoško tehnički fakultet se 1986. godine udružuje sa Višom tehničkom školom pod nazivom Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. U okviru novoosnovanog Fakulteta formirani su: Institut za politehniku, Institut za mašinstvo i Tehnološki odsek. Iz tadašnje organizacione strukture Fakulteta 1990. godine izdvaja se Viša tehnička škola u Zrenjaninu, a Institut za politehniku sa delom Instituta za mašinstvo od tada čine Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin".
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2013/14)
1684
  Osnovne akademske studije
1410
  Master akademske studije
257
  Doktorske akademske studije
17

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2013/14)
13
  Osnovne akademske studije
5
  Master akademske studije
7
  Doktorske akademske studije
1

Ukupno zaposlenih
(2013/14)
107
Nastavnici, saradnici i istraživači - ukupno
85
NASTAVNICI
50
  redovni profesor
20
  vanredni profesor
11
  docent
17
  viši predavač
1
  predavač
1
SARADNICI
31
  saradnik u nastavi
11
  asistent
20
ISTRAŽIVAČI
4
  istraživač saradnik
4
Nenastavno osoblje - ukupno
22
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje sledeće časopise:
¬ „ITRO a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences“ iz oblasti informacionih tehnologija u razvoju obrazovanja, kao štampano izdanje i elektronski izvor;
¬ „E-Society Journal Research and Application“ iz oblasti informacionih tehnologija i
¬ „Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)“ iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao štampano izdanje i elektronski izvor.