• Beočin • Grgeteg • Kuveždin • Novo Hopovo • Rakovac • Velika Remeta
• Bešenovo • Jazak • Krušedol • Šišatovac • Staro Hopovo • Vrdnik
• Divša • Petkovica • Mala Remeta • Privina Glava