Sistem obezbeđenja i unapređenja kvaliteta
linija
Misija
Osnovna misija Univerziteta u Novom Sadu jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje opštih, naučnih i umetničkih znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem i da kroz stvaralački proces obezbedi bogaćenje riznice univerzalnih duhovnih vrednosti. Univerzitet u Novom Sadu aktivno učestvuje u negovanju tradicionalnih akademskih vrednosti i unapređenju ljudskih prava i osnovnih sloboda. Univerzitet u Novom Sadu je otvoren prema javnosti i građanima; uvažava humanističke i demokratske vrednosti evropske i nacionalne tradicije i usklađenost sa evropskim sistemom visokog obrazovanja, učešće studenata u upravljanju i odlučivanju, obezbeđuje jednaka prava pristupa obrazovanju uključujući zabranu svih vidova diskriminacije.
Vizija
Vizija integrisanog Univerziteta u Novom Sadu jeste da postane univerzitet sa najvišim nivoom međunarodne izvrsnosti u nastavi, istraživanjima, umetnosti i preduzetništvu.
 
Samovrednovanje i eksterna provera kvaliteta
1. Dokumenti:

2. Instrumenti za evaluaciju
3. Rezultati evaluacije
 
Odbor za obezbeđenje kvaliteta i internu evaluaciju