školska 2005/2006
godina

NAGRAĐENI STUDENTI ZA POSTIGNUTI USPEH U ŠKOLSKOJ GODINI
MEDICINSKI FAKULTET


DIPLOMIRANI STUDENTI
IZUZETNA NAGRADA (ocena 10,00)
1.  Božičković Nataša

N A G R A D A (ocena 9,50-9,99)
1.    Leković Dragoslav
2.    Atanacković Milica
3.    Đupina Rade
4.    Lalić Mladen
5.    Govedarica Biljana
6.    Jovičić Jelena
7.    Ičević Ivana
8.    Farkaš Zita
9.    Čanković Miloš

REDOVNE STUDIJE
IZUZETNA NAGRADA  (ocena 10,00)
1.    Tomić Marko
2.    Glišić Dunja
3.    Krčedinac Jelena
4.    Leković Dragoslav
5.    Borjan Bojana

6.    Pavlović Nebojša
7.    Božičković Nataša
8.    Govedarica Biljana
9.    Jovičić Jelena
10.    Ivičić Ivana

N A G R A D A (ocena 9,50-9,99)
1.    Sunđi Andrea
2.    Cvjetković Sara
3.    Lendak Dijana
4.    Paljić Sonja
5.    Šagi Andor
6.    Milošević Uroš
7.    Martatić Ingrid
8.    Mijatović Vesna
9.    Karapandžić Aleksandra
10.    Kadić Vuk
11.    Ilić Aleksandra
12.    Gvozdenović Nemanja
13.    Femić Marko
14.    Turkalj Ivan
15.    Eminović Senad
16.    Knežević Vladimir
17.    Škrbić Bjanka
18.    Bjelica Tomana
19.    Dražić Aleksandra
20.    Ćurčić Sanja
21.    Stojančević Maja
22.    Dobardžić Nilda
23.    Vuković Jelena
24.    Bošnjak Dragan
25.    Aleksić Stevan
26.    Mihajlović Jelena
27.    Vujić Nemanja
28.    Matović Gordana
29.    Milošević Vesna
30.    Krčedinac Milica
31.    Avakumović Jelena
32.    Anišić Martina
33.    Bunić Ana
34.    Matić Mirjana
35.    Dursun Nevena
36.    Farkaš Zita
37.    Lakić Neda
38.    Lalić Mladena
39.    Brestovački Branislava