školska 2010/2011
godina
   
AKADEMIJA UMETNOSTI
 
Nagrade za završene studije
IZUZETNA NAGRADA
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu za završene studije 10,00)
1. Slađana Marić
N A G R A D A
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu za završene studije 9,50)
1. Aleksandra Obradović 9,96
2. Slađana Đukanović 9,86
3. Alisa Tot 9,83
4. Jasna Tanasijević 9,74
5. Teodora Pejašinović 9,73
6. Ivana Munćan 9,72
7. Aniko Dodonj 9,71
8. Milena Buča 9,62
9. Aleksandra Veljković 9,59
10. Sanja Vojnov 9,58
11. Eleonora Tol 9,57
12. Ivana Antunić 9,55
13. Bojana Maćešić 9,51
14. Ivana Jurca 9,51
15. Ivana Radmanovac 9,51

Nagrade za uspeh u toku studija
IZUZETNA NAGRADA 
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu u toku studija 10,00)
1. Slađana Marić

 
N A G R A D A
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu u toku studija 9,50)
1. Luka Đorđević 9,96
2. Ana Vrtačnik  9,83
3. Bojana Radenović  9,83
4. Đorđe Marković 9,82
5. Jelena Trebaticki 9,80
6. Aleksandra Ilić 9,78
7. Bojana Stojanac 9,78
8. Jovana Golubović 9,77
9. Nikola Mančić  9,77
10. Smiljana Čurić 9,72
11. Dejan Jankov  9,69
12. Branislava Tešić  9,69
13. Zoran Janjetov 9,68
14. Nikola Malogajski 9,62
15. Teodora Boljanac9,60
16. Ivana Kukolj    9,60
17. Irena Mirković 9,60
18. Jelena Lazić    9,58
19. Vladimir Matuški  9,57
20. Nera Poljak Kovačev 9,57
21. Emilija Miodrag 9,50
22. Jelena Vasiljević 9,50
23. Darko Subotin 9,50
24. Jelena Prljević   9,95
25. Nora Mesaroš  9,84
26. Nevena Radovanović 9,70
27. Una Đelošević 9,66
28. Dunja Crnjanski 9,65
29. Jesenka Jovetić  9,60
30. Andrea Mernjik 9,52
31. Monika Takač  9,50
32. Lepa Kovačević  9,94
33. Sonja Radaković 9,93
34. Senka Tomić   9,88
35. Marija Maglov  9,85
36. Aleksandra Žarković 9,82
37. Noemi Utaši  9,73
38. Aleksandra Đermanović9,73
39. Sanja Janković 9,73
40. Mina Nikolić 9,72
41. Verica Veljkov 9,72
42. Aleksandar Livada  9,64
43. Jaroslav Kolar  9,61
44. Sunčica Pasuljević-Kandić 9,59
45. Bojan Vukadinov 9,54
46. Marina Dubravac 9,50