Studenti
   
   
Studentski centar Novi Sad
linija

Adresa:
Dr Sime Miloševića 4
21000 Novi Sad
Telefon:
(021) 450-300
(021) 450-301
Faks:
(021) 458-926
WWW:
http://www.scns.rs/


Smeštaj i ishranu studenata za potrebe Univerziteta u Novom Sadu obavlja ustanova Studentski centar Novi Sad. Studentski centar u Novom Sadu osnovan je 1954. godine. Sa preko 250 zaposlenih Centar godišnje obezbeđuje ishranu za 6.500 studenata i 2.636 ležaja u 10 studentskih domova.
 
Smeštaj

Smeštaj studentima Univerziteta Centar obezbeđuje u studentskim domovima u Novom Sadu i Zrenjaninu i to u sledećim objektima:

. Naziv Adresa Mesto Kapacitet
Kateg.
1. "Slobodan Bajić" Dr Sime Miloševića 10 Novi Sad 758 II
2. "Veljko Vlahović" Dr Sime Miloševića 8 Novi Sad 340 II
3. "Feješ Klara" Alekse Šantića 4 Novi Sad 120 I
4. "23. oktobar" Danila Kiša 27 Novi Sad 139 I
5. "Živojin Ćulum" Bulevar Despota Stefana 5a Novi Sad 372 I
6. "Novi B" Bulevar Despota Stefana 7 Novi Sad 372 I
7. "Novi C" Bulevar Despota Stefana 7a Novi Sad 350 I
8. "Sajmište" Slobodana Bajića 17 Novi Sad 262 I
9. "Mihajlo Predić" Jovana Popovića 2/c Zrenjanin 208 II
10. "Dr Zoran Đinđić" Podgorička bb Sombor 143 I

Pored smeštaja za studente Centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu i to na sledecim lokcijama:

1. Dom za nastavno-naučni podmladak "Apart hotel", 80 apartmana, Bulevar Cara Lazara 5, Novi Sad
2. Dom osoblja Univerziteta, 80 soba, ul. Danila Kiša 28/a, Novi Sad
3. Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta "Apart vila", 6 apartmana, Bulevar Despota Stefana 5, Novi Sad
 


Ishrana
Oko 6.500 studenata u Novom Sadu hrani se u Studentskom restoranu. Ishranu studenata u Novom Sadu, Centar obavlja u tri restorana i šest kantina. Objekti kantina smešteni su u domovima: "Sajmište", "Novi B", "Živojin Ćulum", "Slobodan Bajić", na Medicinskom, Poljoprivrednom fakultetu i Akademiji umetnosti.

Objekti studentskih restorana izgrađeni su na lokalitetu u Novom Sadu i to:
1. Restoran br. 1, ul. Mihajla Pupina 20
2. Restoran br. 3, ul. dr Sime Miloševića 4
3. Restoran br. 4, ul. Valtera Perića 5
Sredstva za rad Centar obezbeđuje iz budžetskih sredstava Republike i delimično iz naknade koju plaćaju studenti - korisnici navedenih usluga.
   
Studentski centar Subotica
1
Adresa:
Moše Pijade 11
24000 Subotica
Telefon:
(024)546-637
WWW:
http://www.scsu.org.rs

Studentski centar Subotica, ustanova za ishranu i smeštaj studenata i vaspitni rad sa studentima u Subotici, osnovana je 12. oktobra 1970. godine od strane Univerziteta u Novom Sadu.
Studentski centar obezbeđuje smeštaj studenata u domove, ishranu u studentskim restoranima i kantinama i vaspitni rad sa studentima.
U Studentskom centru je zaposleno ukupno 118 radnika.
Smeštaj
Smeštaj studentima Centar obezbeđuje u studentskim domovima i to u sledećim objektima:
  • Dom studenata "Ivo Lola Ribar" raspolaže sa 465 ležaja,
  • Dom studenata "Bosa Miličević" sa 304 ležaja
Ishrana
Objekti studentskih restorana su:
  • Studentski restoran I-kapaciteta 1.500 obroka u jednoj smeni,
  • Studentski restoran II-kapaciteta 1.200 obroka u jednoj smeni.
  • U okviru komercijalne službe posluje restoran "Indeks" za organizovanje raznih proslava i poslovnih ručkova.
Studentski restoran organizuje rad kantine na Ekonomskom fakultetu, Građevinskom fakultetu, Elektrovojvodini i Carini.